Godkänt för att behandla riklig mens


Qlaira blev under hösten 2010 godkänt för att behandla riklig menstruation (menorragi) hos kvinnor som vill använda p-piller (oral antikonception). Den nya indikationen baserar sig på resultat från två fas-III studier där p-pillret har visat sig minska blödningsmängden med 88 procent (mediannivå) efter behandling under 7 menstruationscykler. Qlaira minskade markant blödningarna redan under den första menstruationscykeln och effekten kvarstod sedan under fortsatt behandling. Med blödningsminskningen förbättrades också blod- och järnvärdet hos kvinnorna, samtidigt som antalet använda bindor och tamponger blev färre.

Omkring 10-15 procent av alla fertila kvinnor är drabbade av riklig mens. Det kan vara svårt att veta om man blöder ovanligt mycket, men några vanliga tecken är att man måste gå upp och byta menstruationsskydd på natten eller att man ofta blöder igenom sin tampong eller binda på dagen. Tecken på lågt blodvärde, som kan orsakas av rikliga blödningar är: trötthet, hjärtklappning, yrsel, koncentrationssvårigheter, förändrad smak, öronsus och huvudvärk. Om man misstänker att blödningarna är för stora ska man kontakta gynekolog då lågt blodvärde kan ge sämre livskvalitet och prestationsförmåga. .Sidan uppdaterad: 2019-09-30

PP-QLA-SE-0003-1


Qlaira_6_Riklig-blödning1.jpg