Biverkningar

 

Vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar är förändringar i blödningsmönstret, spända eller ömma bröst, mensvärk, acne, viktökning och huvudvärk. Bevären är vanligen lindriga och försvinner oftast efter några månaders användning. Om de inte gör det så kontakta din läkare eller barnmorska.

 

Ovanliga biverkningar

Alla kombinerade p-piller medför en något ökad risk för att drabbas av blodpropp. Risken är dock mycket låg och betydligt lägre än om du blir gravid. Det är dock viktigt att känna till symptomen på en blodpropp (läs nedan), för de kan oftast behandlas om de upptäcks i tid. Eftersom de är så sällan förekommande, särskilt bland unga människor, så upptäcker tyvärr inte alltid vårdpersonalen en misstänkt blodpropp vid ett läkarbesök. Berätta därför alltid själv att du använder p-piller när du uppsöker vården.

Sök omedelbart läkarvård om du upplever något av följande symptom, som kan vara ett tecken på blodpropp:

 • Plötslig svullnad eller värk i vaden
 • Upprepade migränliknande huvudvärk som du inte tidigare har haft
 • Plötsliga synstörningar eller synbortfall
 • Håll i bröstet eller svårighet att andas

 

 

Kontakta din barnmorska eller läkare

Du bör även kontakta din barnmorska eller läkare om du skulle uppleva något av följande symptom:

 • Kraftig klåda
 • Yrsel
 • Om du drabbas av gulsot eller tror att du kan vara gravid

 

 

Övrigt att tänka på

 

 • P-piller är receptbelagt läkemedel och skall endast användas efter förskrivning av barnmorska eller läkare.
 • P-piller skyddar inte mot HIV eller övriga sexuellt överförbara sjukdomar så var rädd om dig och ha alltid kondomer till hands.
 • P-piller är personliga så överlåt dem aldrig till någon annan, alla kvinnor bör inte använda kombinerade p-piller.
 • Förvara alltid dina p-piller oåtkomligt för barn.
 • Spola inte ner dina p-piller, p-plåster eller p-ringar i toaletten, eller kasta förpackningar med hormonella preventivmedel kvar i, direkt i soporna. Lämna istället in dem på Apoteket som tar hand om läkemedelsrester så visar du hänsyn mot miljön.

 

Fakta

Qlaira ®, tabletter, estradiolvalerat/dienogest
Indikation: Antikonception. EF. Behandling av riklig menstruationsblödning hos kvinnor utan organisk patologi som önskar oral antikonception. F. Subventioneras inte för antikonception. Qlaira subventioneras för kvinnor med rikliga menstruationsblödningar där andra kombinerade p-piller inte ger tillräcklig blödningsreduktion, och där spiral med levonorgestrel inte är ett alternativ.
Biverkningar: Förändringar i blödningsmönstret, spända eller ömma bröst, mensvärk, acne, viktökning och huvudvärk. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning.
Varningar/försiktighet:Begränsade epidemiologiska data tyder på att risken för VTE vid behandling med Qlaira är ungefär densamma som risken för andra kombinerade preventivmedel inklusive kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel. Antalet VTE-händelser per år med kombinerade hormonella preventivmedel med låg dos är färre än det antal händelser som förväntas hos kvnnor under graviditet eller under postpartumperioden. 
För mer info, se bipacksedel och www.fass.se SPC 2019-03-05

 

 Sidan uppdaterad: 2019-11-27

PP-QLA-SE-0003-1


Qlaira-bleeding-calender_357.png